Limit search to available items
Save marked records Save all on page
SUBJECTS (1-40 of 40)
North Brabant History Description
1
Mark
  Dwaallichten in de Delta : volksverhalen, schedels en schatten en andere wetens - en merkwaardighede
Kuipers, Jan.
[S.l.] : De Koperen Tuin, 1988.  
1988
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  DJ 401 Z55 K9  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
2
Mark
  Eersteregister van de Rekenkamer genaamd het rood register, beginnende 1445, [in the Netherlands Rij
Holland. Grafelijkheidsrekenkamer.
 
 
MICROFORM
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 Hull History Centre Microfilms  M/I 546  UNTIL CLOSING  ASK AT HDC
3
Mark
  Encyclopedie van Zeeland.
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
Middelburg : Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1982-1984., 1982.  
1984
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  DJ 401 Z53 E5  v.2  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
 BJL Basement b  DJ 401 Z53 E5  v.3  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
4
Mark
  Encyclopedie van Zeeland.
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
Middelburg : Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1982-1984., 1982.  
1984
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  DJ 401 Z53 E5  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
5
Mark
  Friesland tot de elfde eeuw.
Boeles, P.C.J.A.
 
 
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  DJ 401 F5 B6  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
6
Mark
  Gelre en Habsburg, 1492-1528.
Struick, Jules Edouard Anne Louis.
Utrecht : Smits, 1960.  
1960
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  DJ 401 G74 S9  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
7
Mark
  Geschiedenis van de beide Limburgen : beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordi
Jappe Alberts, W.
Assen : Van Gorcum, 1974.  
1974
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  DJ 401 L65 J3  v.2  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
 BJL Basement b  DJ 401 L65 J3  v.1  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
8
Mark
  Geschiedenis van den Zeeuwschen landbouw in de negentiende en twintigste eeuw, en van de Zeeuwsche
Bouman, Pieter Jan, 1902-
Wageningen : Veenman, 1946.  
1946
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 3rd Floor  S 469 H72 B7  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
9
Mark
  Geschiedenis van Friesland.
Kalma, J.J.
Drachten : Lavernamn, 1968.  
1968
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  DJ 401 F55 K1  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
10
Mark
  Geschiedenis van Gelderland, 1492-1795

Zutphen : Walburg, 1975.  
1975
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 4th Floor  DJ 401 G764 G3  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
11
Mark
  Geschiedenis van Overijssel.

Deventer : Kluwer, 1970.  
1970
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  q DJ 401 O85 G3  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
12
Mark
  Groninger gedenkwaardigheden : teksten, wapens en huismerken van 1298-1814.
Pathuis, A.
Assen : Van Gorcum, 1977.  
1977
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  CN 1021 G8 P2  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
13
Mark
  Historische geografie van westelijk Zeeuwr-Vlaanderen.
Gottschalk, M.K. Elisabeth.
Assen : Van Gorcum, 1958.  
1958
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  DJ 401 Z564 G6  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
14
Mark
  Idee en interest : voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en
Bijl, Murk van der.
Groningen : Wolters-Noordhoff, 1981.  
1981
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  DJ 401 Z 57 B5  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
15
Mark
  Inventaris van de Nederlandse collecties over de Vlaamse Beweging op het rijksarchief in Noord-Braba
Loupias, Alma.
Utrecht : Hertogenbosch, 1978.  
1978
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  q DH 491 L8  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
16
Mark
  Kritische beschouwingen bij het werk van enige Limburgse geschiedschrijvers der laatste honderd jare
Boeren, P.C.
 
 
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  DJ 97 B6  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
17
Mark
  De kust van Walcheren.
Bruin, M.P. de.
[Middelburg : s.n  
 
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  DJ 401 W23 B8  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
18
Mark
  Memoriael-bouck van eenige dagelyckae zaecken, ordonnantien en andere acten gevallen voor den Raede
Holland. Hof van Holland, Zeeland en Friesland.
 
 
MICROFORM
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 Hull History Centre Microfilms  M/I 546  UNTIL CLOSING  ASK AT HDC
19
Mark
  Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen...
Winter, Johanna Maria van.
Groningen : Wolters, 1962.  
1962
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  DJ 401 G762 W7  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
20
Mark
  Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen...
Winter, Johanna Maria van.
Groningen : Wolters, 1962.  
1962
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  DJ 401 G762 W7  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
21
Mark
  Noord-Brabant : een studie over de sociaal economische en ruimtelijke ontwikkeling van de proviince

Tilburg : Uitgave van de Province Noord-Brabant, 1965.  
1965
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 5th Floor  q HC 327 N8 N8  v.1  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 5th Floor  q HC 327 N8 N8  v.2  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
22
Mark
  Noord-Brabant en de opstand van 1830.
Hoffman, E.R.M.
Tilburg : Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1974.  
1974
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  DJ 4 B49 (31)  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
23
Mark
  Oost Zeeuwsch-Vlaanderen "nu en toen".
Vries, Johan de.
Terneuzen : Van Aken, 1973.  
1973
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  DJ 401 Z53 V9  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
24
Mark
  Oostnederlands : bijdragen tot de geschiedenis en de Streektaalletterkunde van Oost-Nederland

Groningen : Stabo/All-Round, [1964]  
1964
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 4th Floor  DJ 401 E15 O5  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
25
Mark
  Op de grens van and en zee : protret van de wadden.
Kam, Jan van de.
Amsterdam : Ploegsma, 1974.  
1974
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  q DJ 401 W15 K1  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
26
Mark
  Op'e soulie : skogingen fan wurk oer Fryslan.
Molen, S.J. van der.
Groningen : Frysk Ynstitut oan de Ryksuniversiteit to Grins, 1981.  
1981
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PF 1501 M7  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
27
Mark
  De oude Kleefse enklaves en hun overgang naar Gelderland 1795-1817.
Smit, E.J.T.M.A.
Zutphen : Walburg, 1975.  
1975
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  DJ 401 G77 S6  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
28
Mark
  Pax Groningana : 204 oarkonden ut it Grinzere Gemeente
Rijksuniversiteit te Groningen. Frysk Ynstitut.
Goningen : Frysk Ynstitut oan de Ryksuniversiteit to Griins, 1975.  
1975
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  DJ 401 G41 P3  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
29
Mark
  Rennenberg en de Groningse malcontenten.
Rose, F.U.
Assen : Van Gorcum, 1964.  
1964
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 4th Floor  DJ 401 G464 R7  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
30
Mark
  Le siecle des Artevelde : etudes sur la civilisation morale & politique de la Flandre et du Brabant.
Vanderkindere, Leon.
Bruxelles : Lebegue, 1879.  
1879
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  DH 801 F462 V2  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
31
Mark
  Skiednis fan de Fryske biweging.
Schaaf, Sjoerd van der.
Ljouwert : de Tille, 1977.  
1977
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  DJ 401 F58 S2  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
32
Mark
  Ta de Fryske folkskunde,2 : samling losse stikken.
Molen, S.J. van der.
Groningen : Frysk Ynstitut oan de Ryksuniversiteit to Grins, 1974.  
1974
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 4th Floor  GR 182 F9 M7  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
33
Mark
  Terpen tussen Vlie en Eems : een geografisch-historische benadering.
Halbertsma, H.
Groningen : Wolters, 1963.  
1963
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  lf DJ 401 F562 H1  v.2  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
 BJL Basement b  lf DJ 401 F562 H1  v.1  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
34
Mark
  Tussen Maas en Waal : 650 jaar geschiedenis van mensen en water.
Heiningen, H. van.
Zutphen : De Walburg Pers, 1972.  
1972
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 4th Floor  DJ 401 G73 H4  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
35
Mark
  Veilingcatalogi Zeeland 1731-1925 : verzameling catalogi van in Zeeland geveildee boeken, handschrif
Zeeuws Documentatiecentrum.
Middelburg : Zeeuwse Bibliotheek, 1987.  
1987
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  q DJ 401 Z59 V4  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
36
Mark
  Waken en bewaren : 100 jaar Provinciale Waterstaat Zeeland 1881-1981.
Bruin, M.P. de.
Goes : Oosterbaan en Le Cointre, 1981.  
1981
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  q DJ 401 Z58 B8  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
37
Mark
  Walcheren : natuur, landschap en geschiedenis.
Visscher, H.A.
Bussum : Romen, 1983.  
1983
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  DJ 401 W23 V8  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
38
Mark
  Zeeland in de patriottentijd.
Wessels, A. M.
Goes : Osterbaan & Le Cointre., 1974.  
1974
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  DJ 401 Z57 W5  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
39
Mark
  De Zeeuwse tijdschriften van 1850 tot 1960 / door R. de Gryse. Zeeuwse volksalmanak 1836-1847 / door
Gryse, Roland de.
Antwerpen : Centrum voor Studie en Documentatie, 1971.  
1971
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PN 5258 Z4 G8  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
40
Mark
  Zuid-Beveland : de historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen
Dekker, Cornelis.
Assen : Van Gorcum, 1971.  
1971
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  DJ 401 Z56 D3  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
Save marked records Save all on page
Locate in results