Limit search to available items
Save marked records Save all on page
SUBJECTS (1-37 of 37)
Runes
1
Mark
  Asrunan : anvandning och ljudvarde i runsvenska steninskrifter.
Williams, Henrik.
Uppsala : Institutionen for nordiska sprak, Uppsala universitet, 1990.  
1990
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PD 2014 W7  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
2
Mark
  Die ausgehende Wikingerzeit im Lichte der Runeninschriften.
Ruprecht, Arndt.
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1958.  
1958
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 4th Floor  DL 65 R9  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
3
Mark
  Bind-runes : an investigation of ligatures in runic epigraphy.
MacLeod, Mindy.
Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2002.  
2002
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PD 2014 M1  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
4
Mark
  Blandade runstudier.

Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 1992-1997.  
1997
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PD 2014 B6  v.1  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
 BJL Basement b  PD 2014 B6  v.2  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
 BJL Basement b  PD 2014 B6  v.3  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
5
Mark
  Danske runeindskrifter : et udvalg med kommentarer.
Nielsen, Niels Age.
København : Hernov, 1983.  
1983
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PD 2005 N6  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
6
Mark
  Grammatik der urnordischen Runeninschriften.
Johannesson, Alexander.
Heidelberg : Winter, 1923.  
1923
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PD 2001 J6  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
7
Mark
  Handbuch der Runenkunde.
Artz, Helmut.
Halle : Max hiemeyer Verlag, 1944.  
1944
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PD 2001 A7  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
8
Mark
  The Icelandic rune-poem.
Page, Raymond Ian.
London : Viking Society for Northern Research, 1999.  
1999
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PT 7176 R9 P1  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
9
Mark
  Innskrifter og datering = Dating inscriptions

Trondheim : Tapir, 1998.  
1998
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PD 2001 I5  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
10
Mark
  An introduction to English runes.
Page, Raymond Ian.
London : Methuen, 1973.  
1973
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PD 2001 P1  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
11
Mark
  The Kensington Rune Stone : compelling new evidence
Nielsen, Richard, 1933-
[S.l.] : Lake Superior Agate Pub., 2006.  
2006
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 4th Floor  E 105 N6  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
12
Mark
  The Kensington rune-stone is genuine : linguistic, practical, methodological considerations.
Hall, Robert A. (Robert Anderson), 1911-1997.
Columbia, S.C. : Hornbeam Press, 1982.  
1982
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PD 2007 K3 H1  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
13
Mark
  The Kensington runestone : approaching a research question holistically
Kehoe, Alice Beck, 1934-
Long Grove, Ill. : Waveland Press, c2005.  
c2005
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 4th Floor  E 105 K2  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
14
Mark
  Malruner og troldruner.
Baeksted A.
 
 
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PD 2001 B1  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
15
Mark
  Medeltida skrift-och språkkultur : nio föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 1992 ...

Stockholm : Sällskapet Runica et Mediævalia, Medeltidsseminariet och Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet, 1994.  
1994
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PD 1509 M4  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
16
Mark
  Mellansvenska runristare : forteckning over signerade och attibuerade inskrifter.
Axelson, Jan.
Uppsala : Institutionen for nordiska sprak, Uppsala universitet, 1993.  
1993
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PD 2002 A9  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
17
Mark
  Nordisk runläsebok.
Rask, Lars.
Stockholm : Utbildingsförlaget Brevskolan, 1996.  
1996
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PD 2002 R2  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
18
Mark
  The old Northern runic monuments of Scandinavia and England.
Stephens, G.
 
 
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  f PD 2002 S8  v.1  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
 BJL Basement b  f PD 2002 S8  v.2  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
 BJL Basement b  f PD 2002 S8  v.3  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
19
Mark
  Phoneme, grapheme, and the importance of distinctions : functional aspects of the Scandinavian runic
Rischel, Jorgen.
Stockholm : Research Group for Quantitative linguistics, 1960.  
1960
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PD 2001 R5  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
20
Mark
  Poesien i inskrifterna pa Hallestad-stenarna.
Lindquist, Ivar.
London : Studentlitteratur, 1973.  
1973
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PD 2007 H2 L7  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
21
Mark
  Proceedings of the Third International Symposium on Runes and Runic Inscriptions : Grindaheim, Norwa
International Symposium on Runes and Runic Inscriptions (3rd : 1990 : Grindaheim, Norway)
[Uppsala] : Institutionen för nordiska språk, 1994.  
1994
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PD 2001 I6  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
22
Mark
  Runeninschriften als Quellen interdisziplinärer Forschung : Abhandlungen des Vierten Internationalen
International Symposium on Runes and Runic Inscriptions (4th : 1995 : Göttingen, Germany)
Berlin : Walter de Gruyter, 1998.  
1998
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PD 2013 I6  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
23
Mark
  Runes : an introduction.
Elliott, Ralph Warren Victor.
Manchester : University Press, 1959.  
1959
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PD 2001 E4  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
24
Mark
  Runes and runic inscriptions : collected essays on Anglo-Saxon and Viking runes
Page, Raymond Ian.
Woodbridge : Boydell Press, 1995.  
1995
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PD 2014 P1  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
25
Mark
  Runes and their origin : Denmark and elsewhere
Moltke, Erik.
Copenhagen : Nationalmuseets forlag, 1985.  
1985
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PD 2014 M7  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
26
Mark
  Runinskrifter i Sverige.
Jansson, Sven Birger Fredrik.
Uppsala : Awe Gebers, 1976.  
1976
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PD 2001 J3  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
27
Mark
  Runmärkt : från brev til klotter : runorna under medeltiden

[Stockholm] : Carlssons, 1994.  
1994
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PD 2001 R9  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
28
Mark
  Runor och ABC : elva föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 1995

Stockholm : Sällskapet Runica et Mediævalia, Riksantikvarieämbetet, Stockholms Medeltidsmuseum, 1997.  
1997
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PD 2001 R9  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
29
Mark
  Runor och regionalitet : studier av variation i de nordiska minneskrifterna.
Palm, Rune.
Uppsala : Institutionen for nordiska sprak, Uppsala universitet, 1992.  
1992
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PD 2014 P1  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
30
Mark
  Runorna.
Friesen, Otto von, 1945-
Stockholm : Albert Bonnier, 1933.  
1933
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PD 2001 F9  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
31
Mark
  Runristaren Öpir : en monografi.
Åhlén, Marit.
Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 1997.  
1997
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PD 2014 A2  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
32
Mark
  Runstenar och runristare i det vikingatida Fjädrundaland : en studie i attribuering.
Stille, Per.
Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 1999.  
1999
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PD 2014 S8  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
33
Mark
  Runstenen vid Roks Kyrka.
Wessen, Elias Gustaf Adolf.
Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1958.  
1958
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PD 2001 W5  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
34
Mark
  Runsvenska namnstudier.
Salberger, Evert.
Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1978.  
1978
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PD 2001 S1  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
35
Mark
  De stungna runorna : anvandning och ljudvarden i runsvenska steninskrifter.
Lagman, Svante.
Uppsala : Institutionen for nordiska sprak, Uppsala universitet, 1990.  
1990
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PD 2014 L1  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
36
Mark
  Svenskt runordsregister.
Peterson, Lena.
Uppsala : Institutionen for nordiska sprak, Uppsala universitet, 1994.  
1994
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PD 2014 P4  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
37
Mark
  Yrrunan : användning och ljudvärde i nordiska runinskrifter.
Larsson, Patrik.
Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2002.  
2002
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PD 2014 L3  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
Save marked records Save all on page
Locate in results