Limit search to available items
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Sweden Social Conditions   11
Sweden Social Conditions 20th Century : Cradle to grave : life-course change in modern Sweden / Jan O. Jonsson and Colin Mills (editors).  2001 1
Sweden Social Conditions 1945 : Valfard i forandring : levnadsvillkor i Sverige 1968-1981 / R. Erikson och R. Aberg (red).  1984 1
Sweden Social Conditions Periodicals   3
Sweden Social History   19
Sweden Social Life And Customs   3
Sweden Social Life And Customs Early Works To 1800 : Gamble grefwe Peer Brahes, fordom Sweriges rijkes drotzetz, Oeconomia, eller, Huuszholdz-book för ungt adels-folck [electronic resource] : skrifwin anno 1581.; Brahe, Per,  1677 1
Sweden Social Policy   8
Sweden Statistics   4
Sweden Statskontoret : Utdrag af protocollet, hållit uti riksens ständers secrete-utskott den 17 julii 1765 [electronic resource].  1765 1
Sweden Swedish History   24
Sweden Telephone Employees   2
Sweden Theatre Theatre Sweden   17
Sweden Timber Industry   5
Sweden Treaties Etc United Provinces Of The Netherlands 1629 Oct : Verkondinge van het tractaet van vrede den 2/12 octobris sestien hondert negen en tseventigh, solemnelijcken gesloten tot Nymegen tusschen den Koningh van Sweden ter eenre ende de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter andere zyde [electronic resource] : daer op weder-zydts ratificatien in behoorlijcke forme den 27 april/7 mey sesthien hondert een en tachlich tot Stockholm ge-extradeert ende uytgewisselt zyn.; United Provinces of the Netherlands.  1681 1
Sweden Welfare State   2
Swedenborg Emanuel 1688 1772   14
Swedenborg Emanuel 1688 1772 Summaria Expositio Sensus Interni : Swedenborg on the Lord's advent.; Swedenborg, Emanuel,  1877 1
Swedenborgians United States : Sketches of the New Church in America on a background of civic and social life : drawn from faded manuscript, printed record, and living reminiscence.; Silver, Ednah C.  1920 1
Swedenborgians United States Biography   4
Swedes Finland : Kustbygd : Hjördis Dahl: Bruksryor längs Finlands kuster; Pekka Toivanan: Sjömansmiljöer i Jakobstad före stadens brand (1765-1835); Bo Lönnqvist: Skärgårdsbebyggelse och skärgårdskultur i Nyland.  1980 1
Swedes Illinois : History of the Swedes of Illinois.; Olson, Ernst William.  1908 1
Swedes United States   5
Swedes United States History   2
Swedish Americans History : Svensk-amerikanska folket i helg och söcken : strödda blad ur Svensk-Amerikanernas historia, deras öden och bedrifter, nederlag och segrar, livsintressen och förströelser, jämte biografiska uppgifter om ett antal märkesmän / av Ernst Skarstedt ; med 212 illustrationer.; Skarstedt, Ernst,  1917 1
Swedish Americans Kansas Lindsborg Social Life And Customs : Pioneer Swedish-American culture in central Kansas / [translated] by Ruth Billdt.; Bergin, Alfred,  1965 1
Swedish Dialects   39
Swedish Drama History : Swedish theater during five decades.; Hillestrom, Gustaf Emil'evich.  1962 1
Swedish Fiction 20th Century History And Criticism : Nedslag i 1990-talets svenska prosa : om 90-talets svenska roman och novell i postmodernt perspektiv.; Jansson, Bo G.,  1998 1
Swedish Folk Literature Collections   18
Swedish Language   329
Swedish Language Acquisition : The acquisition of nominal compounding in Swedish.; Mellenius, Ingmarie.  1997 1
Swedish Language Adjectives : Predikativens funktion i svenskan om adjektive som subjektiva predikativ.; Bolander, Maria.  1980 1
Swedish Language Clauses : Kontroll i svenskan : den optimala tolkningen av infinitivers tankesubjekt.; Lyngfelt, Benjamin.  2002 1
Swedish Language Compound Words : The acquisition of nominal compounding in Swedish.; Mellenius, Ingmarie.  1997 1
Swedish Language Conversation And Phrase Books English   2
Swedish Language Dialects   36
Swedish Language Dialects United States : Svensk-amerikanska folket i helg och söcken : strödda blad ur Svensk-Amerikanernas historia, deras öden och bedrifter, nederlag och segrar, livsintressen och förströelser, jämte biografiska uppgifter om ett antal märkesmän / av Ernst Skarstedt ; med 212 illustrationer.; Skarstedt, Ernst,  1917 1
Swedish Language Dictionaries   30
Swedish Language Dictionaries English   21
Swedish Language Dictionaries German : Taschenwörterbuch der schwedischen und deutschen sprache.; Wrede, Ernst.  1911 1
Swedish Language Discourse Analysis   5
Swedish Language Foreign Elements   2
Swedish Language Foreign Words And Phrases English Dictionaries : Ny svengelsk ordbok.; Selten, Bo.  1993 1
Swedish Language Grammar   15
Swedish Language History   43
Swedish Language History 17th Century : Ära, rikedom och reda : svensk sprakvard och sprakpolitik under äldre nyare tid.; Teleman, Ulf,  2003 1
Swedish Language History 18th Century : Ära, rikedom och reda : svensk sprakvard och sprakpolitik under äldre nyare tid.; Teleman, Ulf,  2003 1
Swedish Language Idioms   2
Swedish Language Infinitive : Kontroll i svenskan : den optimala tolkningen av infinitivers tankesubjekt.; Lyngfelt, Benjamin.  2002 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next