Limit search to available items
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Swedes United States   5
Swedes United States History   2
Swedish Americans History : Svensk-amerikanska folket i helg och söcken : strödda blad ur Svensk-Amerikanernas historia, deras öden och bedrifter, nederlag och segrar, livsintressen och förströelser, jämte biografiska uppgifter om ett antal märkesmän / av Ernst Skarstedt ; med 212 illustrationer.; Skarstedt, Ernst,  1917 1
Swedish Americans Kansas Lindsborg Social Life And Customs : Pioneer Swedish-American culture in central Kansas / [translated] by Ruth Billdt.; Bergin, Alfred,  1965 1
Swedish Dialects   39
Swedish Drama History : Swedish theater during five decades.; Hillestrom, Gustaf Emil'evich.  1962 1
Swedish Fiction 20th Century History And Criticism : Nedslag i 1990-talets svenska prosa : om 90-talets svenska roman och novell i postmodernt perspektiv.; Jansson, Bo G.,  1998 1
Swedish Folk Literature Collections   18
Swedish Language   329
Swedish Language Acquisition : The acquisition of nominal compounding in Swedish.; Mellenius, Ingmarie.  1997 1
Swedish Language Adjectives : Predikativens funktion i svenskan om adjektive som subjektiva predikativ.; Bolander, Maria.  1980 1
Swedish Language Clauses : Kontroll i svenskan : den optimala tolkningen av infinitivers tankesubjekt.; Lyngfelt, Benjamin.  2002 1
Swedish Language Compound Words : The acquisition of nominal compounding in Swedish.; Mellenius, Ingmarie.  1997 1
Swedish Language Conversation And Phrase Books English   2
Swedish Language Dialects   36
Swedish Language Dialects United States : Svensk-amerikanska folket i helg och söcken : strödda blad ur Svensk-Amerikanernas historia, deras öden och bedrifter, nederlag och segrar, livsintressen och förströelser, jämte biografiska uppgifter om ett antal märkesmän / av Ernst Skarstedt ; med 212 illustrationer.; Skarstedt, Ernst,  1917 1
Swedish Language Dictionaries   30
Swedish Language Dictionaries English   21
Swedish Language Dictionaries German : Taschenwörterbuch der schwedischen und deutschen sprache.; Wrede, Ernst.  1911 1
Swedish Language Discourse Analysis   5
Swedish Language Foreign Elements   2
Swedish Language Foreign Words And Phrases English Dictionaries : Ny svengelsk ordbok.; Selten, Bo.  1993 1
Swedish Language Grammar   15
Swedish Language History   43
Swedish Language History 17th Century : Ära, rikedom och reda : svensk sprakvard och sprakpolitik under äldre nyare tid.; Teleman, Ulf,  2003 1
Swedish Language History 18th Century : Ära, rikedom och reda : svensk sprakvard och sprakpolitik under äldre nyare tid.; Teleman, Ulf,  2003 1
Swedish Language Idioms   2
Swedish Language Infinitive : Kontroll i svenskan : den optimala tolkningen av infinitivers tankesubjekt.; Lyngfelt, Benjamin.  2002 1
Swedish Language Lexicology   2
Swedish Language New Words : Nyordsboken med 2000 nya ord in i 2000-talet.  2000 1
Swedish Language Particles : Svenska partikelverbs semantik.; Noren, Kerstin.  1996 1
Swedish Language Phonology   2
Swedish Language Pronunciation Dictionaries : Norstedts svenska uttalslexikon.; Hedelin, Per.  1997 1
Swedish Language Readers : Fokus på Sverige : nybörjarbok i svenska som främmande språk / Gunnel Arklund, Eva Bergner, Urban Östberg.; Arklund, Gunnel.  1998 1
Swedish Language Semantics   2
Swedish Language Slang Dictionaries : Bonniers slanglexikon.; Thoren, Benjamin.  1996 1
Swedish Language Slang Girls : Vralbedariskt : en bok om flickslang : Astrid Brismans slangordbok 1932.; Kotsinas, Ulla-Britt,  1994 1
Swedish Language Slang Youth : Ungdomsspråk.; Kotsinas, Ulla-Britt,  1998 1
Swedish Language Study And Teaching : Gymnasistsvenska.; Hultman, Tor G.  1977 1
Swedish Language Study And Teaching Foreign Speakers : Klara verba : andraspraksinlarares verbanvandning i svenskan.; Enstrom, Ingegerd.  1996 1
Swedish Language Style   25
Swedish Language Synonyms And Antonyms   3
Swedish Language Syntax   6
Swedish Language Terms And Phrases : Ord for ord : svenska synonymer och uttryck / [redaktion, Johan Palmer, Herbert Friedlander].  1992 1
Swedish Language Textbooks For Foreign Speakers   4
Swedish Language Textbooks For Foreign Speakers English : Swedish : a grammar of the modern language.; McClean, Reginald John.  1969 1
Swedish Language To 1550   4
Swedish Language Transitivity : Transitivity in discourse : a comparison of Greek, Polish and Swedish.; Lindvall, Ann.  1998 1
Swedish Language Translating : Något att orda om / redaktörer Lars Erik Blomqvist och Mats Löfgren.  1997 1
Swedish Language Usage   2
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next