Limit search to available items
Nearby TITLES are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Dansk sproglære / Tore Kristiansen ... [et al.] ; skrevet af Frans Gregersen ... [et al.].   1996 1
Dansk sproglaere for svenskere : Nielsen, Niels Age.  1971 1
Dansk Sprognævn. Skrifter ; 11 : Riber Petersen, Pia.  1984 1
Dansk sprognaevns skrifter; 13 : Eriksen, Jorgen.  1989 1
Dansk sprognævns skrifter; 15 : Dansk sprognævn.  1988 1
Dansk sprognævns skrifter ; nr.27   1998 1
Dansk statsforfatningsret. : Ross, Alf,  1966 1
Dansk stilistik. : Albeck, Ulla.  1967 1
En dansk students eventyr. : Moller, Paul.  1946 1
Dansk-svensk ordbok-utarbetad pa uppdrag av det Danske Sprog-llog. : Molde, Bertil.  1958 1
Dansk synonym ordbog : Albeck, Ulla.  1972 1
Dansk talesprog : dialekter, regionalsprog, sociolekter : Jul Nielsen, Bent.  1991 1
Dansk typografisk atlas, 1482-1600. : Nielsen, m Lauritz.  1934 1
Dansk udenrigspolitisk institut. Skrifter ; 2 : Dau, Mary.  1969 1
Dansk udtale : vokaler m.m. : Haagensen, Hans.  1985 1
Dansk vejr : tekst of M.A. Hansen; tegninger of E. Clausen. : Hansen, Martin A.  1962 1
Dansk verslaere : til brug ved undervisning og selvstudium : Københavns universitets fond til tilve : Arnholtz, Arthur,  1966 1
Det 'Danska itinerariet' : Fraciskansk expansionsstrategi i Ostersjon : Gallen, Jarl Wilhelm Erik.  1993 1
Danske bådtyper : Nielsen, Christian.  1973 1
Danske digtanalyser : digte fra folkevisen til det tyvende arhundrede laest af digtere, forskere lae : Bredsdorff, Thomas.  1969 1
Danske digtere i det 20. arhundrede Ny foroget og revideret udg. redigeret   1965 1
Danske digtere ved arbejdedt, 11 : Stuckenberg, Viggo Henrik Fog.  1944 1
Danske Digtere ved Arbejdet, 1 : Andersen, H. C.  1933 1
Danske Digtere ved Arbejdet, 2 : Drachmann, Holger Henrik Herholdt.  1934 1
Danske Digtere ved Arbejdet, 3 : Kierkegaard, Søren,  1935 1
Danske digtere ved arbejdet, 4 : Jacobsen, Jens Peter.  1936 1
Danske digtere ved arbejdet, 5 : Grundtvig, N. F. S.  1938 1
Den danske Erobring af England og Normandiet. : Worsaae, Jens Jacob Asmussen.  1863 1
Danske firmastskonnerte = Danish four-mast schooners. : Holm-Petersen, Frode.  1989 1
Danske Folkeminder, Aeventyr, Folkesagn, Gaader, Rim og Folketro : Kamp, Jens.  1877 1
Danske helgeners levned i oversaettelse   1894 1
Danske i Amerika   1907 1
Den danske kollektivroman, 1928-1944. : Klysner, Finn.  1976 1
Den danske lyrik, 1800-1870.   2
Den danske lyrik for 1800. : Billeskov Jansen, Frederik Julius.  1963 1
Danske metrikere : Arnholtz, Arthur,  1953 1
Den Danske Romance. Hojromantikken : Gade, Niels W.  1970 1
Den Danske Romance:Senromantikken. : Heise, Peter.  1970 1
Danske runeindskrifter : et udvalg med kommentarer. : Nielsen, Niels Age.  1983 1
De danske runemindesmaerker. : Thorsen, P. G.  1864 1
Den danske Ryrik efter 1870. : Billeskov Jansen, Frederik Julius.  1966 1
Danske skibsportrætmalere. : Poulsen, Hanne.  1985 1
Den danske skueplads; eller, Holbergs komedier : Holberg, Ludvig,  1922 1
Danske småskibe : blade fra sejlskibenes tid. : Laursen, Andreas.  1971 1
Danske soldater i kamp pa østfronten 1941-1945. : Krabbe, O.  1976 1
Den danske somand under de to verdenskrige 1914-18 og 1939-45.   1946 1
Danske Sprog- og Litteraturselskab.   4
Det danske sprogs historie. : Skautrup, Peter.  1968 1
Danske Studier.   2
Danske udenrigspolitisk instituts skrifter ; 6 : Noack, Johan Peter.  1975 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next