Limit search to available items
Nearby TITLES are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Frampton Cotterell and district historical studies ; 1   1976 1
Frampton on Severn & Slimbridge : Great Britain.  1989 1
Framvaxten av svenska multinationella foretag : en fallstudie mot bakgrund av direktinvesteringsteor : Wohlert, Klaus.  1981 1
Fran adverb till markor i text : studier i semantisk-syntaktisk utveckling i aldre svenska. : Lehti-Eklund, Hanna.  1990 1
Fran Aeneas till Ahlin : kritik 1951-1975 : Lagercrantz, Olof Gustaf Hugo.  1978 1
Fran aftonbladet till roda rummet : stromningar i svensk litteratur 1830-1879. : Mortensen, Johan Martin.  1913 1
Fran attiotalet. : Book, Fredrik.  1926 1
Fran attital till nittital : om attitalslitteraturen och Heidenstams debut och program. : Lundevall, Karl Erik.  1953 1
Fran Bergslagen till Nordamerika : studier i migrationsmonster, social rorlighet och demografisk str : Norman, Hans.  1974 1
Fran Birgitta till Piraten : litteraturstudier av en filolog. : Noreen, Erik.  1942 1
Fran borgarstandets storhetstid : statsbudgeten som partiskiljande fraga i den sena standsriksdagen. : Tjerneld, Andreas.  1983 1
Fran brollopet till Medea : tre pjaser : Brollopet; Platanharsdialog pa en o i Aigaion; Medi : Kyrklund, Willy.  1967 1
Fran dagdrivare till feminister : studier i finlandssvensk 1900-talslitteratur.   1986 1
Fran de doda : novell. : Hansson, Ola.  1960 1
Fran Fritiof Nilsson Piratens varld. : Lindskog, Claes, 1901.  1972 1
Fran Frodings varld. : Michanek, Germund.  1992 1
Fran gammalt till nytt : pa 1800-talets svenska landsbygd. : Svensson, Sigfrid.  1977 1
Fran Hagerstrom till Hedenius : den moderna svenska filosofin. : Nordin, Svante.  1984 1
Fran hantverk till fabriksindustri : svensk textiltillverkning 1820-1870. : Schon, Lennart.  1979 1
Från hav och hamn : dikter. : Kåhre, Karl.  1993 1
Fran ideer till idyll : den lyckliga demokratien. : Tingsten, Herbert Lars Gustaf.  1966 1
Fran islossning till kungarike. : Lindqvist, Herman.  1997 1
Fran Jaktslottet till landsflykten : nytt ljus over Carl Jonas Love Almqvists varld och diktning. : Jägerskiöld, Stig,  1970 1
Fran kamratforeningar till facklig sorelse : de svenka tjanstemannens organisationsutveckling 1900-1 : Nilsson, Tommy.  1985 1
Fran kopstad till storkommun. : Johannesson, Gosta.  1978 1
Fran Lantingshausen till Jagerhorn, ett varvat regemente i Finland, 1751-1808. : Hirn, Hans.  1970 1
Fran laroplikt till grundskola : finlandsvensk folkskola under et halvesekel 1921-1972. : Cavonius, Gosta.  1978 1
Fran Magdala : fragment ur en sjalvbiografi. : Johansson, Majken.  1972 1
Fran mitt ekorrhjul. : Ferlin, Nils.  1985 1
Fran Nils ekorrhjul. : Ferlinn, Nils.  1962 1
Fran Norrlands sista halvsekel; 3 : Hogberg, Olof.  1912 1
Fran o till o : dikter. : Vennberg, Karl.  1979 1
Fran Obacka till Urbs : Ludvig Nordstroms smastad och varldsstadsdrom. : Qvarnstrom, Gunnar.  1954 1
Fran ode gardar : noveller. : Hedenvind-Eriksson, Gustav Hedwin.  1913 1
Fran Per Gotrek till Per Albin : nagra drag ur den svenska socialdemokratiens historia. : Lindgren, John.  1946 1
Fran profet till folktribun : Strindberg och Strindbergsfejden 1910-12. : Meidal, Bjorn.  1982 1
Fran "Roda rummet" till sekelskiftet : stromningar i svensk litteratur under adertonhundraat : Mortensen, Johan Martin.  1918 1
Fran rokstenen till Angus. : Kornhall, David.  1971 1
Fran Ronnbrudeb till Haxskogen. : Schildt, Runar.  1974 1
Fran runsten till ballad : svenska folkets litteraturhistorie. : Stolpe, Sven Johan.  1972 1
Fran rytters och cowboys till tjuvstrykers : s-pluralen i svenskan : en studie i spraklig interferen : Soderberg, Barbro.  1983 1
Fran sekelskifte till fyrtiotal : svenskdikt och debatt 1893-1943. : Ahlenius, Karl Sven Holger.  1964 1
Fran sextital till attital : fardvagar i svensk prosa. : Lundqvist, Ake K.G.  1981 1
Från skärgårdsbygd till fritidsdröm : några drag i omvandlingen av byn Marum, Björkö - Arholm   1979 1
Fran slottsflygeln till Humlegarden : August Strindberg som biblioteksman. : Willers, Uno.  1962 1
Fran Snoilsky Till Sonnevi : Gunnar Brandell   1976 1
Fran Sodergran till Carpelan : tretton Finlands-svenska modernister. : Warburton, Thomas Henry.  1965 1
Fran sprak till sprak : sjutton uppsatser om litterar oversattning.   1983 1
Fran stoicism till mystik : studier i drottning Kristinas maximer. : Stolpe, Sven Johan.  1959 1
Fran Sveriges stormaktstid. : Rosen, Jerker.  1966 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next