Limit search to available items
Nearby TITLES are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
The Sizewell syndrome : nuclear power, nuclear weapons and public policy. : Benn, Tony,  1984 1
Der sizilische Grosshof unter Kaiser Friedrich II : eine verwaltungsgeschichtliche Studie. : Heupel, Wilhelm E.  1959 1
Sizing up the small firm : UK and Australian experience : Atkins, Martin H.  1996 1
Sizing up the Soviet army. : Record, Jeffrey.  1975 1
Sizwe Bansi is dead.   2
SJA   2009 1
Sjælens og kroppens trætte og Ars moriendi : Med faksimileudgave af Ghemen-trykket. : Hjorth, Poul Lindegård.  1971 1
Sjælens trøst ("Siæla trøst") : [Cod. Ups. C 529 og Cod. Holm. A 109]   1952 1
Sjahrir : politics and exile in Indonesia. : Mrazek, Rudolf.  1994 1
Sjair cerita didalam kubur.   1900 1
Sjair cerita kanak-kanak.   1950 1
Sjair jerita kanak-kanak.   1950 1
Sjair Ken Tamboehan: een oorspronkelijk Maleisch gedicht,.   1856 1
Sja'ir kerukunan Ra'jat Atjeh; sumbangan dalam Musjawarah Kerukunan Rakjat Atjeh di... kutaradja : Arif, Abdullah.  1963 1
Sja'ir pelasjaran aturan isteri kepadan suami. : Djalaluddin, H.S.S.D.  1960 1
Sja'ir perang Mengkasar : the rhymed chronicle of the Macassaar War : Amin, Enche.  1963 1
Sja'ir Poelau Belitoeng. : Ibrahim, Hadji Sutan.  1939 1
Sja'ir Poeteri Hidjau : (Satoe tjerita jang benar telah kedjadian ditanah Deli). : Rahman, A. Indonesian Poet.  1927 1
Sja'ir Puteri Hidjau (suatu tjerita jang benar terdjadi ditanah Deli. : Rahamn, A Indoneisan poet.  1955 1
Sjair-tjerita didalam kubur.   1900 1
Sjalen i bild : ein huvudlinje i modern svensk poesi. : Espmark, Kjell.  1977 1
Sjalens dunkla natt och andra tolkningar av frammande lyrik. : Gullberg, Hjalmar Robert.  1956 1
Sjalfbiografiska anteckningar och bref; jamte en teckning af hennes lefnad och personlighet. : Bremer, Fredrika,  1912 1
Sjalfsagatir hlutir. : Halldór Laxness,  1980 1
Sjalfstaett folk].   2
SJALP     1
Sjalvbiografi : brev och prosastycken : Wivallius, Lars.  1957 1
Sjalvbiografi och aferismer; oversattning och aforismurval av M. Rappe, hoter och efterskrift av : Christina,  1958 1
Sjalvdeklaration : 24 nyare forfattare i egen sak   1982 1
Sjalvironi, sjalvbespegling och sjalvreflexion : den metafiktiva tendensen i Eyvind Johnsons diktnin : Jansson, Bo G.,  1990 1
Sjalvportratt av en drommare med oppna ogon. : Lundkvist, Artur.  1966 1
Sjambok, and other poems from Africa. : Livingstone, Douglas James.  1964 1
Sjarel van Bertes'stien. : Lievens, Jef,  1990 1
Sjatte munnen. : Ahlin, Lars Gustav.  1985 1
SJBS   2009 1
SJCL   2013 1
SJCRCL     1
SJEL     1
SJICL   2003 1
SJLW     1
Sj̈mannen : Seminariet Sj̈mannen - Från Livsform Till Yrke  1997 1
Sjod miech nog eint in : het dialect van Maastricht : Dumoulin, Phil.  1986 1
Sjöfartsyrken i hamnstaden Gävle : Björklund, Anders,  1973 1
Sjoforsvarets hovedoppgaver : illusjon eller virkelighet? : sjoforsvaret i et sikkerhetspolitisk per : Tjostheim, Inge.  1993 1
Sjöfront : sjökrigshändelser i norra Östersjöområdet 1941-1944. : Ekman, Per-Olof.  1981 1
Sjöhistorisk årsskrift för Åland.   2002 1
Sjöhistoriska museets rapportserie ; rapport 3 : Öhngren, Bo.  1973 1
Sjöhistoriska museets rapportserie ; rapport 4 : Björklund, Anders,  1973 1
Sjöhistoriska museets rapportserie ; rapport 5 : Nordlinder, Gunnar.  1977 1
Sjöhistoriska museets rapportserie ; rapport 8 : Wesseling, Ulla.  1978 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next