Limit search to available items
Nearby TITLES are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Verhandelingen; 145.   1991 1
Verhandelingen; 153. : Klokke, Marijke J.  1993 1
Verhandelingen; 158. : Groeneboer, Kees.  1993 1
Verhandelingen; 160. : Sedyawati, Edi.  1994 1
Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Afd. Letterkunde. Nieuwe ree   1966 1
Verhandelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen Afdeeling Natuurkunde ; : Bork-Feltkamp, Adele Jeanette van.  1938 1
Verhandelingen der koninklijke Nederlandse Akademie van Westenschappen, Afd. letterkunde. Nieawe ree : Westerink, L.G.  1976 1
Verhandelingen der koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd letterkunde, Nieuwe Reeks   7
Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afd. Natuurkunde ; 1. ree : Witte, Leendert.  1993 1
Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde. Nieuwe   2
Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; d.159   1994 1
Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van WetenschappenAfd: Letterkunde Nieuw reeks, d : Hooykaas, Christiaan.  1964 1
Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenshappen. Afd. letterkunde, nieuwe reeks : Meij, Johannes Cornelis A. de.  1972 1
Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akadenie van Wetenschappen,afd.natuurkunde,tweedo reeks,d : Hartog, C.den.  1970 1
Verhandelingen over de natuurlijke geschiedenis der Nederlandsche overzeesche bezittingen : Natuurkundige Commissie in Oost-Indie (Leiden)  1839 1
Verhandelingen, redevoeringen en staatkundige geschriften. : Kemper, Johan Melchior.  1836 1
Verhandelingen; Reeks 6; nr. 110. : Rombauts, W.  1981 1
Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgià   2
Verhandelingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,Afdeling letterkunde, nieuw : Goudriaan, Teun.  1971 1
Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten va : Stols, Eddy.  1971 1
The Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap : an annotated content analysis. : The, Lian.  1973 1
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap ; d 45 ; 3. stuk : Helfrich, O.L.  1891 1
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap....d. 49 ; 4. stuk : Steller, K.G.F.  1913 1
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap...d.56 ; 3.stuk   1906 1
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap....d. 59 ; 1. stuk : Talens, J.P.  1911 1
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap ; d.61 ; 2. stuk.   1915 1
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap...d53; 61, 4 en 4, stuk; 63, 1 stuck   2
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van kunsten en Wetenschapen, d.57 : Bataviaasch Genootschap van Kunsten en wetenschappen, Museum.  1909 1
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en wetenschappen, d. 61, 1 stuk   3
Verhandelingen van het BataviaaschGenootschap van Kunsten en Wetenschappen, d.47 ; 1 stuk : Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.  1892 1
Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap... d.67 ; 2.stuk sic, ie d.68 ; 2. : Geurtjens, H.  1926 1
Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap....d. 70 : Adriani, Nicolaus.  1931 1
Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap; ... d.73 : Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.  1937 1
Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap ... d.74 ; 2.stuk.   2
Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap... d.77 ; 1.stuk.   2
Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en wetenschappen, d68, 3. stuk : Helfrich, O. L.  1927 1
Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkendunde van Nederlandsch-Ind : Dormeier, J.J.  1947 1
Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde ; 244.   35
Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde, d.19   12
Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde ; v. d. 44. : Anceaux, J. C.  1965 1
Verhandelingh der toover-sieckten. Geschil van de schôot en steeck-vrije. Geschil van de wapen-salv : ANON.  1638 1
Verhandelingh der toover-sieckten. Geschil vande schôot- en steeck-vrije.-cGeschil van de wapen-sal : Sennert, Daniel,  1638 1
Verhandelinghe van handt-opleggen ende besetten : Dat is, arrest op persoon ende goederen: eertijdts : Peck, Pierre.  1659 1
Verhandelinghe vān vnie, eeuwich verbondt ende eendracht (...) binnen der stadt Vtrecht ghesloten : ANON.  1582 1
Verhandelinghe vande Unie, eeuwich verbondt ende eendracht tusschen die landen, provincien, steden e : ANON.  1579 1
Verhandelinghe vande unie, eeuwich verbont ende eendracht tusschen die landen, provincien, steden en : ANON.  1579 1
Verhandelinghe vande unie, eewich verbont ende eendracht, tusschen die landen, provincien, steden en : Anon.  1580 1
Verhandelinghe vande vnie, eeuvvich verbondt ende eendracht (...) binnen die stadt Vtrecht ghesloote : ANON.  1579 1
Verhandelinghe vande vnie, eeuwigh verbondt ende eendracht (...) binnen die stadt Vtrecht ghesloten : ANON.  1631 1
Verhandelinghe vande vnie, eevvich verbont ende eendracht (...) binnen die stadt Vtrecht ghesloten ( : ANON.  1580 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next