Limit search to available items
Nearby TITLES are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Vrije Fries ; deel 41 : Jongkees, Adriaan Gerard.    1
Vrije kultuur en vrije arbeid op Java, in verband met art 56 van het regerings-reglement en de publi : Bartholo.  1860 1
Vrije Universiteit te Amsterdam. Anthropological papers; 1 : Schoffeleers, Matthew.  1985 1
Vrije Universiteit te Amsterdam. Geografisch en Planologisch Instituut. Bijdragen tot de sociale geo : Hardeman, J.  1984 1
Vrije Universiteit te Amsterdam. Subfaculteit Culturele Antropologie/Sociologie der Nietwesterse Vol : Wildenbeest, Gerrit.  1985 1
Vrije vrouwen of werkmansvrouwen? : vrouwen in de Sociaal-Democratishe Bond (1879-1894) : Dieteren, Fia.  1984 1
De vrijetijdsindustrie in stad en land : een studie naar de markt van belevenissen : Mommaas, Hans.  2000 1
Vrijheid : een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw   1999 1
Vrijheid en welzijn : over socialisme en de toekomst van onze samenleving. : Putten, J. van.  1977 1
De vrijheid van de ondernemer in verleden, heden, en toekomst. : Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel.  1966 1
De vrijheid van den arbeidenden stand. : Talma, A.S.  1902 1
De Vrijheid Voorgestreen : gedenkschrift ter gelegenheid van het oeuwfeest van de kiesvereniging  : Anti-Revolutionaire Partij.  1951 1
Vrijheids-Helden en terroristen : vijf eeuwen geweld in Europa. : Bouman, Pieter Jan,  1977 1
Vrijmetselarij; uitgegeven in opdracht van het Hoofdbestuur der Orde van Vrijmetselaren onder he   1956 1
Vrijmoedige bedenkingen : een eeuw essays en beschouwingen 1766-1875.   1974 1
Les vrilles de la vigne. : Colette,  1936 1
Vrin-reprise   3
[The] vrina[l of phy]sicke. Composed by Maister Robert Recorde, Doctor of Phisicke : Record, Robert,  1599 1
The vrinal of physick. / Composed by Mayster Robert Recorde: Doctor of Physicke.. : Record, Robert,  1548 1
The vrinal of physick. Composed by Mayster Robert Recorde: Doctor of Physicke   2
The vrinall of physick, composed by Maister Robert Recorde, Doctor of Physicke : Record, Robert,  1567 1
VRML 2.0 sourcebook : Ames, Andrea L.  1997 1
VRML '00 Virtual Reality Modeling Language 2000/Web 3D, Monterey, CA, USA - February 20 - 24, 2000 : Symposium on the Virtual Reality Modeling Language  2000 1
VRML '95, First Annual Symposium on the Virtual Reality Modeling Language : Symposium on the Virtual Reality Modeling Language  c1995 1
VRML 97 Virtual Reality Modeling Language Symposium and the Interactive 3D Graphics Symposium     1
VRML 98 Virtual Reality Modeling Language Symposium   1998 1
VRML '99 Virtual Reality Modeling Language 1999, Paderborn, Germany - February 23 - 26, 1999 : Symposium on the Virtual Reality Modeling Language  1999 1
VRML browsing and building cyberspace. : Pesce, Mark.  1995 1
De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795. : Elias, Johan Engelberg.  1963 1
De vroege middeleeuwen in Holland. : Honig, G.N.  1941 1
Vrolicke Uren des Doodts ofte der Wysen Vermaeck Jacobus Lydius : Duc, Isaac le.  1662 1
Het vrolijke meisje   1995 1
Vrolyke bruidlofs gast bestaande in boertige bruidlofs levertjes en vermaakelyke minne-digten ... mi : Jonker, J.  1697 1
Vrolyke uuren, bestaande uit verscheide soorten van mengel-digten. Pieter de Neyn : Neyn, Pieter de.  1681 1
Vroonens begin, midden en eynde, met het opkomen der steden van West-Vrieslant, waer in nevens ander : Anon.  1661 1
Vrouvven-lof. By Petrus van Gelre : Gelre, Petrus van.  1646 1
Vrouw en vriend. : Blaman, Anna.  1971 1
De vrouw in de Renaissance   1994 1
De vrouw in het woud. : Roland Holst-van der Schalk, Henriette.  1923 1
De vrouw in onze Britsche romans ... : Stempel, Bertha Marianne van der.  1910 1
Vrouwelick cieraet van Sint Agnes versmaedt. Hier beneffens gaet bi maniere van voor-reden een kleed : ANON.  1622 1
Vrouwen aan het spaarne : op zoek waar nieuwe wegen. : Poelstra, Jannie.  1998 1
Vrouwen advocaet, verdedigende met XVI. bondighe ende nieuw-ingestelde artikvlen de vast-stellinge v : ANON.  1651 1
Vrouwen en beroepsparticipatie : een onderzoek onder gehuwde vrouwelijke academici = Women's partici : Doorne-Huiskes, Johanna van.  1979? 1
Vrouwen en literatuur : een inleiding. : Stamperius, Hannemieke.  1980 1
Vrouwen in de twintigste eeuw : de positie van de vrouw in Nederland en de Verenigde Staten van Amer : Vereniging van Docenten in Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland.  1988 1
Vrouwen in het landbestuur : van Adela van Hamaland tot en met koningin Juliana : vijftien biografis   1982 1
Vrouwen in taal en literatuur   1988 1
Vrouwen-lof J. Baptista Mantuanus in Nederduytschen rijm gesteldt door een Lief-hebber der Vrouwen : Mantuanus, J. Babtista.  1678 1
Vrouwen Schildt, ofte Mondtstoppinghe Van alle Lasteraers, dewelcke sich durven vermeten te seggen e : La Primaudaye, Pierre de, approximately 1545-  1645 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next