Start Over Please hold this item Export MARC Display
 
     
Limit search to available items
Author Boer, Joseph Petrus Christiaan de.
Title Victor Hugo et l'enfant : academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de letteren en wijsbegeerge aan de Roomsch-Katholieke Universiteit te Nijmegen...1933.
Publication Info Wassenaar : Dieben, 1933.


LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PQ 2301 B6  8 WEEK LOAN  AVAILABLE

Descript 278p.
Click on the terms below to find similar items in the catalogue
Author Boer, Joseph Petrus Christiaan de.
Subject Hugo, Victor, 1802-1885.
Alt author Katholieke Universiteit te Nijmegen.
Descript 278p.
Author Boer, Joseph Petrus Christiaan de.
Subject Hugo, Victor, 1802-1885.
Alt author Katholieke Universiteit te Nijmegen.
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PQ 2301 B6  8 WEEK LOAN  AVAILABLE

Subject Hugo, Victor, 1802-1885.
Descript 278p.
Alt author Katholieke Universiteit te Nijmegen.

Links and services for this item: