Start Over Please hold this item Export MARC Display
 
     
Limit search to available items
Author Zhang, Ailing.
Title Se, jie : duan pian xiao shu ji san : yi jiu si qi nian yi hou / [zuo zhe Zhang Ailing].
Publication Info Taibei Shi : Huang guan wen hua chu ban you xian gong si, 2010.
Edition 2 ban.


LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PL 2837 E35 S4  8 WEEK LOAN  AVAILABLE

Descript 303 p. ; 21 cm.
Edition 2 ban.
Contents Yu jin xiang -- Duo shao hen -- Xiao'ai -- Wu si yi shi-Luo Wentao san mei tuan yuan -- Se, jie -- Xiang jian huan -- Fu hua lang rui -- Tong xue shao nian dou bu jian.
ISBN 9789573326748
9573326744
Click on the terms below to find similar items in the catalogue
Author Zhang, Ailing.
Series Zhang Ailing dian cang ; 3
Huang guan cong shu ; di 3994 zhong
Huang guan cong shu ; di 3994 zhong.
Subject Short stories, Chinese.
Descript 303 p. ; 21 cm.
Edition 2 ban.
Contents Yu jin xiang -- Duo shao hen -- Xiao'ai -- Wu si yi shi-Luo Wentao san mei tuan yuan -- Se, jie -- Xiang jian huan -- Fu hua lang rui -- Tong xue shao nian dou bu jian.
ISBN 9789573326748
9573326744
Author Zhang, Ailing.
Series Zhang Ailing dian cang ; 3
Huang guan cong shu ; di 3994 zhong
Huang guan cong shu ; di 3994 zhong.
Subject Short stories, Chinese.
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PL 2837 E35 S4  8 WEEK LOAN  AVAILABLE

Subject Short stories, Chinese.
Descript 303 p. ; 21 cm.
Contents Yu jin xiang -- Duo shao hen -- Xiao'ai -- Wu si yi shi-Luo Wentao san mei tuan yuan -- Se, jie -- Xiang jian huan -- Fu hua lang rui -- Tong xue shao nian dou bu jian.
ISBN 9789573326748
9573326744

Links and services for this item: