Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PD 1501 S2 : Publications/ Society for the Advancement of Scandinavian Study.; BJL     
      Publications/ Society for the Advancement of Scandinavian Study. BJL  PERIODICAL 1916
PD 1501 S28 : Scandinavica : an international journal of Scandinavian studies.; BJL     
      Scandinavica : an international journal of Scandinavian studies. BJL  PERIODICAL 2006
PD 1501 S62 : Skandinavistik : Zeitschrift für Sprache, Literatur und Kultur der nordischen Lander.; BJL     
      Skandinavistik : Zeitschrift für Sprache, Literatur und Kultur der nordischen Lander. BJL  PERIODICAL 1995
PD 1501 S76 : Sprak i Norden : arsskrift for de nordiska spraknamnderna.; BJL     
      Sprak i Norden : arsskrift for de nordiska spraknamnderna. BJL  PERIODICAL 2002
PD 1501 S93 (1) : Gotland i blickpunkten : en kritisk overblick over nyare litteratur om gotlandska ortnamn.; BJL     
      Gotland i blickpunkten : en kritisk overblick over nyare litteratur om gotlandska ortnamn. BJL  BOOK 1961
PD 1501 S93 (10) : Sodermannalagens B-handskrift : textens historia och sprak.; BJL     
      Sodermannalagens B-handskrift : textens historia och sprak. BJL  BOOK 1976
PD 1501 S93 (11) : Studies in Swedish generative phonology.; BJL     
      Studies in Swedish generative phonology. BJL  BOOK 1977
PD 1501 S93 (12) : Tilltalsordet ni dess semantik och anvandning i historiskt perspektiv.; BJL     
      Tilltalsordet ni dess semantik och anvandning i historiskt perspektiv. BJL  BOOK 1978
PD 1501 S93 (13) : Om bojningen av icke-neutrala substantiv i Eskilstunaspraket : inom-och utomsprakligt betingad variation.; BJL     
      Om bojningen av icke-neutrala substantiv i Eskilstunaspraket : inom-och utomsprakligt betingad variat BJL  BOOK 1979
PD 1501 S93(14) : Sprakliga variationsmodeller tillampade pa nutida Burtrasktal.; BJL     
      Sprakliga variationsmodeller tillampade pa nutida Burtrasktal. BJL  BOOK 1979
PD 1501 S93(15) : Dialektal vaderleksterminologi : ordfaltsstudier i Narpesdialekten.; BJL     
      Dialektal vaderleksterminologi : ordfaltsstudier i Narpesdialekten. BJL  BOOK 1979
PD 1501 S93 (16) : Korstavighet och stavelseforlangning : hur nagra av de gamla kortstaviga orden erhallit sin farm i svensk rikssprak.; BJL     
      Korstavighet och stavelseforlangning : hur nagra av de gamla kortstaviga orden erhallit sin farm i sv BJL  BOOK 1981
PD 1501 S93 (17) : Avskrifter och skrivare : studier i formsvenska lagterter.; BJL     
      Avskrifter och skrivare : studier i formsvenska lagterter. BJL  BOOK 1981
PD 1501 S93(18) : Skola i dialektal miljo : sprakanvandning och sprakliga attityder i ovre Dalarna.; BJL     
      Skola i dialektal miljo : sprakanvandning och sprakliga attityder i ovre Dalarna. BJL  BOOK 1983
PD 1501 S93 (2) : Svenska personnamnsstudier, mit deutscher Zusammenfassung.; BJL     
      Svenska personnamnsstudier, mit deutscher Zusammenfassung. BJL  BOOK 1961
PD 1501 S93(3) : Olandskt och uppsvenskt.; BJL     
      Olandskt och uppsvenskt. BJL  BOOK 1962
PD 1501 S93 (4) : Rimlista till Konung Alexander.; BJL     
      Rimlista till Konung Alexander. BJL  BOOK 1964
PD 1501 S93 (5) : Fonetiska kannetechen p& lanord inysvenska riksnraket.; BJL     
      Fonetiska kannetechen p& lanord inysvenska riksnraket. BJL  BOOK 1966
PD 1501 S93 (6) : Introduction to a theory of language planning.; BJL     
      Introduction to a theory of language planning. BJL  BOOK 1968
PD 1501 S93 (7) : The verbs varda and bliva in Scandinavian, with special emphasis on Swedish.; BJL     
      The verbs varda and bliva in Scandinavian, with special emphasis on Swedish. BJL  BOOK 1969
PD 1501 S93 (8) : Rubrikspraket pa Dagens nyheters forstasidor I-II.; BJL     
      Rubrikspraket pa Dagens nyheters forstasidor I-II. BJL  BOOK 1973
PD 1501 S93(9) : Svenskan i latinska originaldiplom 1300-1325 : en studie i medeltida skrivvanor.; BJL     
      Svenskan i latinska originaldiplom 1300-1325 : en studie i medeltida skrivvanor. BJL  BOOK 1976
PD 1501 U68 S6 (1) : Norska ordstudier : tva bidrag till fiskets ordgeografi.; BJL     
      Norska ordstudier : tva bidrag till fiskets ordgeografi. BJL  BOOK 1953
PD 1501 U68 S6 (10) : Tilljlamning a > a i dalmal : Metaphony a > a in Dalecarlian dialects.; BJL     
      Tilljlamning a > a i dalmal : Metaphony a > a in Dalecarlian dialects. BJL  BOOK 1961
PD 1501 U68 S6 (11) : Studier i nusvensk sakprosa : nagra utvecklingslinjer.; BJL     
      Studier i nusvensk sakprosa : nagra utvecklingslinjer. BJL  BOOK 1962
PD 1501 U68 S6 (12) : Indledning til svensk metrik.; BJL     
      Indledning til svensk metrik. BJL  BOOK 1962
PD 1501 U68 S6 (13) : Om pluralandelsernar-arn -er nosd feminina vocalstammar.; BJL     
      Om pluralandelsernar-arn -er nosd feminina vocalstammar. BJL  BOOK 1965
PD 1501 U68 S6 (14) : Lig-avledningar till substantiv i nusvenskan.; BJL     
      Lig-avledningar till substantiv i nusvenskan. BJL  BOOK 1966
PD 1501 U68 S6 (15) : Nordiska ord pa aldre kak-och ka(k)s-.; BJL     
      Nordiska ord pa aldre kak-och ka(k)s-. BJL  BOOK 1960
PD 1501 U68 S6(16) : Sven Hofs Swanska sprakets ratta skrifsatt (1753).; BJL     
      Sven Hofs Swanska sprakets ratta skrifsatt (1753). BJL  BOOK 1985
PD 1501 U68 S6(19) : Hedenvind i tiden : en kvantitativ studie i Gustav Hedenvind-Erikssons litterara sprak.; BJL     
      Hedenvind i tiden : en kvantitativ studie i Gustav Hedenvind-Erikssons litterara sprak. BJL  BOOK 1987
PD 1501 U68 S6 (2) : Om utvecklingen av gammalt a framfor ui nordiska sprak.; BJL     
      Om utvecklingen av gammalt a framfor ui nordiska sprak. BJL  BOOK 1954
PD 1501 U68 S6(3) : Konung Alexander : filologiska studier i en fornsvensk text.; BJL     
      Konung Alexander : filologiska studier i en fornsvensk text. BJL  BOOK 1957
PD 1501 U68 S6 (4) : Syntaxgeografiska studier over tva nordiska verb.; BJL     
      Syntaxgeografiska studier over tva nordiska verb. BJL  BOOK 1958
PD 1501 U68 S6(5) : Sammanhangsanalys : studier i sprakets struktur och nytm.; BJL     
      Sammanhangsanalys : studier i sprakets struktur och nytm. BJL  BOOK 1959
PD 1501 U68 S6(6) : Det nordiska u-omljudet : en dialekteografisk undersokning.; BJL     
      Det nordiska u-omljudet : en dialekteografisk undersokning. BJL  BOOK 1959
PD 1501 U68 S6 (7) : Tendenser till fastare meningsbygg nad i prosatexter fran svensk stormaktstid.; BJL     
      Tendenser till fastare meningsbygg nad i prosatexter fran svensk stormaktstid. BJL  BOOK 1960
PD 1501 U68 S6 (8) : Die Kriterien der urnordischen Lehnwörter im Lappischen.; BJL     
      Die Kriterien der urnordischen Lehnwörter im Lappischen. BJL  BOOK 1961
PD 1501 U68 S6 (9) : Behandlingen av palatalt r i substastivens pluralformer under fornsvendk och nysvendk tid.; BJL     
      Behandlingen av palatalt r i substastivens pluralformer under fornsvendk och nysvendk tid. BJL  BOOK 1961
PD1505 .S6    
      Publications of the Society for the Advancement of Scandinavian Study [electronic resource]. Online materials  EJOURNALS 1916
      Scandinavian studies and notes [electronic resource]. Online materials  EJOURNALS 1940
      Scandinavian studies [electronic resource]. Online materials  EJOURNALS 1941-
PD 1509 I6 : The Nordic languages and modern linguistics : proceedings of the fourth international conference of Nordic and general linguistics in Oslo, 1980 / edited by E. Hovdhaugen.; BJL     
      The Nordic languages and modern linguistics : proceedings of the fourth international conference of N BJL  BOOK 1980
PD 1509 M4 : Medeltida skrift-och språkkultur : nio föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 1992 ... / redaktör Inger Lindell.; BJL     
      Medeltida skrift-och språkkultur : nio föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 1992 ... / BJL  BOOK 1994
PD 1509 N8 : De nordiska sprakens framtid : bidrag vid en konferens.; BJL     
      De nordiska sprakens framtid : bidrag vid en konferens. BJL  BOOK 1977
PD 1513 M7 : Sprakvardsstudier : en antologi / redigerad av B.Molde.; BJL     
      Sprakvardsstudier : en antologi / redigerad av B.Molde. BJL  BOOK 1974
PD 1513 N8    
      Nordiska sprakfragor, 1966 och 1967. BJL  BOOK 1968
      Nordistiken som vetenskap : artiklar om amnets historia, teorier och metoder / redaktor; J.Svensson. BJL  BOOK 1988
PD 1513 S2 : Scandinavian language contacts / edited by P. Sture Ureland and Iain Clarkson.; BJL     
      Scandinavian language contacts / edited by P. Sture Ureland and Iain Clarkson. BJL  BOOK 1984
PD 1513 S7 : Sprakvard : redogorelser och studier utgivna till sprakvardsnamndens tioarsdag 1954.; BJL     
      Sprakvard : redogorelser och studier utgivna till sprakvardsnamndens tioarsdag 1954. BJL  BOOK 1954
PD 1514 E3 F9 : From sounds to words : essays in honor of Claes-Christian Elert, 23 December 1983 / [edited by K.H. Dahlstedt ... et al.].; BJL     
      From sounds to words : essays in honor of Claes-Christian Elert, 23 December 1983 / [edited by K.H. D BJL  BOOK 1983
PD 1514 F9 F6 : Florilegium nordicum : en bukett nordiska sprak- och namnstudier tillagnade Sigurd Fries den 22 april 1984.; BJL     
      Florilegium nordicum : en bukett nordiska sprak- och namnstudier tillagnade Sigurd Fries den 22 april BJL  BOOK 1984
PD 1514 H7 N8 : Nordiska studier i filologi och lingvistik.; BJL     
      Nordiska studier i filologi och lingvistik. BJL  BOOK 1976
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next